ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

เพศ
ที่อยู่
ที่อยู่
เมือง
รัฐ / จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
คุณต้องการโฮมสเตย์หรือไม่?
คุณต้องการรับที่สนามบินหรือไม่?
คุณต้องการประกันสุขภาพ ($ 15 / สัปดาห์) หรือไม่?
เลือกตัวเลือกโฮมสเตย์

English Encounters จะไม่เก็บหรือระงับหนังสือเดินทางของนักเรียนต่างชาติ ใบอนุญาตการศึกษา หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าในกรณีใด ๆ